La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Claret i Llobet, Joan Baptista. Documents

 

(Documents procedents de la família Claret i de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa).

Anys 1931-1939. Saluda del diputat F. Farreras a Joan Baptista Claret; escrits diversos sobre l’ingrés d'un funcionari de l'Ajuntament de Manresa a l'Escola d'Administració Pública; recomanació d'un obrer per part d'Antoni Invers cap a J.B. Claret; carta de Claret a Amat sobre un recomanat i de la feina que fa a Girona; ofici conforme J.B. Claret ha estat destinat al Departament d'Obres Públiques; certificacions d'aval a favor de Claret, fets per Estanislao Vallès i Valentí Miserachs poc després d’acabada la guerra.

 
L2