Web de

Josep Maria Planes i Martí

Escriptor manresà (1907-1936).

Pioner i víctima del periodisme d'investigació

Segona Guerra Mundial

"Anem de cara a una guerra, és inevitable, això pot ésser dintre un temps més o menys llarg. Aquesta guerra es farà en nom d'aquella misèria de què us parlava. A dues nacions pertoca defensar la civilització i són Anglaterra i França".

(Conferència titulada “Confessions d’un periodista”, celebrada a Manresa, el 3-5-1936. Crònica del diari “El Dia” de l’endemà)