Entrevista
a Tomàs Mercadal (1923-2010), el “Tomaset” de la Farmàcia
de l’Hospital durant la Guerra Civil