Entrevista
a Tomàs Mercadal (1923-2010), el “Tomaset” de la Farmàcia
de l’Hospital durant la Guerra Civil

Fotografies de Tomàs Mercadal a l’Hospital de Manresa, el 1937

Personal de la farmàcia de l’Hospital de Manresa durant la Guerra Civil. D'esquerra a dreta, sor Maria Carbonell i Petit, Ramon Sanmiquel i Fortuny, sor Isabel Martínez i Ferrer i Tomàs Mercadal i Fortuny (conegut per Tomaset). Hi falta Francesc Padró. La foto és del 17 de setembre de 1937. (Col·lecció Ramon Sanmiquel i Fortuny)

 

 

 

 

Els interns, juntament amb el doctor Soler i Cornet, al terrat del segon pis de l'Hospital, en una fotografia de principi de 1937. D'esquerra a dreta, Francesc Sort i Ibáñez, Benet Perarnau i Gorgues, Simeó Selga i Ubach, Tomàs Mercadal i Fortuny, el doctor Joan Soler i Cornet (cap del servei de cirurgia de l'Hospital), Ramon Sanmiquel i Fortuny, Jaume Herms i Mateu, Josep Puig i Gallifa i Ramon Llatjós i Planas. Hi falten, perquè no eren a l'Hospital en aquell moment, Joaquim Dalmau i Sitjes, Francesc Rafat i Selga i el farmacèutic Francesc Padró i Domènech. També hi falten, per haver estat mobilitzats al front de guerra, els metges Lluís Puig i Vilajoana, Enric Planell i Monrós i els interns Joan Arocas i Pey i Joan Tardà i Enrich. (Col·lecció Ramon Sanmiquel i Fortuny)

 

Els interns de l'Hospital en una altra fotografia. Al rengle del mig, de dalt a baix: Ramon Sanmiquel, Simeó Selga, Benet Perarnau, Josep Puig Gallifa, Ramon Llatjós i Tomàs Mercadal. A l'esquerra, Jaume Herms i a la dreta, Francesc Sort. (Col·lecció Ramon Sanmiquel i Fortuny)