Entrevista
a Tomàs Mercadal (1923-2010), el “Tomaset” de la Farmàcia
de l’Hospital durant la Guerra Civil

Crèdits

Autor de l’entrevista: Joaquim Aloy
Data de l’entrevista: 14 de maig del 2009
Càmera: Txell Casas
Edició dels vídeos, disseny i maquetació del web: Arnau Aloy i Olivé

 

 

Manresa, desembre del 2014