Dossier policial
francès sobre
Lluís Companys

Transcripció declaració de Lluís Companys al Control d’estrangeria

Nacionalitat espanyola  C.C. 1599519

El dia d'avui: 21 abril 1939

es presenta en aquest Servei l'anomenat: (Cognoms) Companys Jover, (Nom): Luis

Data i lloc de naixement: 21 de juny de 1883 a Tarròs (Tàrrega)

Darrer domicili: Barcelona

De fa: diversos anys

Estat civil: casat (certificat de casament de Barcelona)

Professió: advocat

Religió: catòlica

Documents d'identitat aportats: Passaport diplomàtic 213 emès a Barcelona el 5/10/38
						        Visat del consolat francès de Barcelona del 6/10/38

Que declara venir a França pels motius següents:
per escapar de la guerra civil (La Sra. Companys és titular 
d'un R.C.I de la Prefectura de Policia del 25/5/38 C.C. 1599519) Data d'entrada a França: 5 de febrer de 1939 per la frontera de: Les Illes (Pirineus Orientals), segons les seves declaracions Adreça a França: 45 rue Descamps Disposa de recursos?Té amics o parents a França que puguin allotjar-lo? Dóna com a referències el Sr. i la Sra. Albert Sarraut i François de Tessan Què té intenció de fer a França? Residir-hi temporalment Ha estat avisat que no pot treballar a França sense autorització de la Mà d'Obra Estrangera?Ha estat a França amb anterioritat? Sí, diverses vegades Ha deixat família al país on residia? Tres germanes OBSERVACIONS: President de la Generalitat de Catalunya, Diputat de Barcelona, antic Ministre. Seguint instruccions del Ministeri de l'Interior per carta col·lectiva
del 27/3/39 del Gabinet del Ministre, un R.C.I. de 3 mesos amb seguiment
li ha estat lliurat el dia d'avui C.C. 1599519. Ha lliurat a la Prefectura de Policia una sol·licitud de permís de residència sotmès a seguiment. Desconegut als arxius dels Serveis d'Informació, de la Policia Judicial i als Registres de condemnes judicials.