Correspondència inèdita 
de Lluís Companys, Pau
Casals i altres personalitats catalanes  
(Fons Jaume Creus i Ventura)

A LA PROVENCE

<-- Tornar a "Tres poesies inèdites..."

 

Pour toi, Terre Promise de Provence,
pays aux vent et soleil les plus beaux,
au son de la Chanson qui recommence
se  berce, réveillé, l’ancien berceau.

«Les Deux Lions de Mer» (1) alerte, veillent
du long et doux sommeil l’heureuse fin
et «la Belle Dormante» (2) aux sommets que s’éveillent
rêve debout, le bourdon dans la main.

Va, donc berceau, c’est bien l’heure à reprendre, 
et que l’Enfant promis qui doit descendre, 
tel la rosée, descende de bien haut,

car la mer qui dormait si pâlissante, 
plus bleue déjà à chaque jour, elle chante
et le double Mistral souffle à nouveau . 

Ventura Gassol
Saint Raphaël 19-IV-1941

Deux petits îlots.

Sur la cime de Roquebrune le peuple voit le profil d’une femme qui dort.

 

Traducció

 

A LA PROVENÇA

Per tu, Terra Promesa de Provença, 
País on vent i sol són els més bells,
Al so de la cançó que recomença
Es calma, es desperta, l’antic bressol. 

« Els Dos Lleons de Mar », alerta, veuen
De lluny el dolç somni i el final feliç
I « La Bella Dorment »  per sobre es desperta
… amb una campana a la mà

Va doncs, bressol, és hora de reprendre
I que l’infant promès ha de descendre
Com la rosa, descendre de ben amunt,

Ja que si la mar que dormia s’empal·lideix, 
Més blava cada dia, ella canta
I el doble mistral bufa de nou.  

Ventura Gassol
Saint Raphaël 19-IV-1941

Deux petits îlots.
Sur la cime de Roquebrune le peuple voit le profil d’une femme qui dort.