Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Planas Sallés, Josep

Cognoms i noms: 

Planas Sallés, Josep

Lloc de naixement: 

Sallent

Província de naixement: 

Barcelona

Edat: 
40
Gènere: 

H

Professió: 

fuster

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Casat

Filiació política: 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)/ Partit Sindicalista

Filiació sindical: 

Confederació Nacional del Treball (CNT)/ Unió General de Treballadors (UGT)

Càrrec sindical: 

Delegat del sindicat forestal (CNT)

Jurisdicció militar/ consell de guerra: 

Delicte: 

auxili a la rebel·lió

Condemna: 

12 anys i 1 dia de reclusió temporal

Llibertat vigilada : 

Indult: 

Data d’inici de privació de llibertat: 

09/07/1941

Data de llibertat condicional: 

10/05/1943

Durada de la privació de llibertat: 

1 any, 10 mesos i 1 dia

Presons: 

Figueres, Model (Barcelona), Manresa

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Fons Junta de Libertad Vigilada de Manresa

Fons procedència documentació2: 

Associació Memòria i Història de Manresa

Fons procedència documentació3: 

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC): Fons Presó Model

Fons procedència documentació4: 

Govern Militar: Tribunal Militar Territorial Tercer (Barcelona)

Fons procedència documentació5: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Informes