Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Gusi Cornet, Ramon

Cognoms i noms: 

Gusi Cornet, Ramon

Lloc de naixement: 

Manresa

Província de naixement: 

Barcelona

Edat: 
41
Data de naixement: 

11/01/1899

Gènere: 

H

Professió: 

oficial de primera

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Solter

Filiació política: 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Filiació sindical: 

Sindicat Agrícola de Treballadors de la Terra

Càrrec sindical: 

Administrador

Data d’inici de privació de llibertat: 

26/03/1939

Data de llibertat condicional: 

24/12/1939

Durada de la privació de llibertat: 

8 mesos i 28 dies

Presons: 

Model (Barcelona)

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Informes

Fons procedència documentació2: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Padró de 1936

Fons procedència documentació3: 

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC): Fons Presó Model