Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Font Cabanes, Josep

Cognoms i noms: 

Font Cabanes, Josep

Lloc de naixement: 

Artés

Província de naixement: 

Barcelona

Edat: 
41
Data de naixement: 

29/04/1898

Gènere: 

H

Professió: 

escrivent

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Casat

Filiació política: 

Unió Socialista de Catalunya (USC)

Filiació sindical: 

Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI)/ Unió General de Treballadors (UGT)

Càrrec sindical: 

Vocal del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI)

Altres càrrecs: 

Director del periòdic "El Dia"President de la Cooperativa de Santpedor

Jurisdicció militar/ consell de guerra: 

Delicte: 

auxili a la rebel·lió

Condemna: 

12 anys i 1 dia de reclusió temporal

Commutació: 

9 anys de presó major

Llibertat vigilada : 

Indult: 

Data d’inici de privació de llibertat: 

04/09/1939

Data de llibertat condicional: 

03/02/1942

Durada de la privació de llibertat: 

2 anys, 4 mesos i 30 dies

Presons: 

Barcelona

Observacions: 

Articulista dels periòdics "El Dia" i "U.G.T."

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Fons Junta de Libertad Vigilada de Manresa

Fons procedència documentació2: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Padró de 1936

Fons procedència documentació3: 

Govern Militar: Tribunal Militar Territorial Tercer (Barcelona)