Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Criado Rivas, Miguel

Cognoms i noms: 

Criado Rivas, Miguel

Lloc de naixement: 

Torremormojón

Província de naixement: 

Palència

Edat: 
45
Data de naixement: 

05/07/1895

Gènere: 

H

Professió: 

guàrdia de consums

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Casat

Filiació sindical: 

Unió General de Treballadors (UGT)

Batallons de treballs forçats: 

Batalló de Treballadors núm. 134 (Martorell)

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Padró de 1936

Fons procedència documentació2: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Informes