Els bombardeigs franquistes
a Manresa (1938-39)

La realització d’uns tallers de memòria intergeneracional

L’Ajuntament de Manresa va organitar uns tallers de recuperació de la memòria històrica entorn a la Guerra Civil i els bombardeigs sobre Manresa amb la presència de diverses persones que en van ser testimonis o familiars de les víctimes, per tal de recollir les seves vivències i donar-les a conèixer a la població que no va viure els fets, fomentant la comunicació i el traspàs d’experiències entre generacions.

Es van organitzar en dues sessions diferenciades (el 27 de novembre i l’11 de desembre, al Centre Cultural el Casino) amb participació de diferents persones a cada sessió, en les quals l’historiador Josep Alert va guiar i moderar el diàleg entre els testimonis dels bombardeigs a partir d’alguns documents o objectes evocadors d’aquells fets.

Els tallers eren especialment destinats a estudiants de 4t d’ESO i de 2n de batxillerat.

Contacte: Mercè Argemí, Secció de Cultura, Ajuntament de Manresa (93 875 34 23;  margemi@ajmanresa.cat)