Memòria i Història de Manresa

88 anys de la proclamació de la República

Dades: 
14/04/2019

Avui es compleixen 88 anys de la proclamació de la Segona República. El web que va crear la nostra Associació l’any 2006, "La República a Manresa en un clic (1931-1936)", continua essent el més complet d'un municipi de l'Estat espanyol dedicat a la República.

El web aplega uns 2.000 documents escrits, 600 imatges, 250 notícies, alguns films i diversos vídeos d'entrevistes a testimonis de l'època.

És especialment remarcable la documentació que s’hi pot veure dels dies 14, 15 i 16 d’abril. Hi destaquen l’acta de constitució de la Junta de Govern Republicana Provisional de Manresa i els seus bans i comunicats de proclamació de la República; la valuosa correspondència entre el president Macià i l’Ajuntament de Manresa, el telegrama del governador civil en què demana novetats, una acta de la reunió amb membres de la CNT, unes notes manuscrites sobre aquesta mateixa reunió i el comunicat de destitució del jutge municipal. Com a curiositat, una factura del desaparegut Cafè Bar Miquela de l’àpat que devien fer els membres de la junta en un dia frenètic d’activitat, i diferents papers amb el nou segell de la junta de govern, que va ser estampat diverses vegades perquè s'acabava d'estrenar.

Podeu veure aquests interessantíssims documents en aquest enllaç: http://goo.gl/oH8F0

També hi podeu llegir els diaris manresans de l’endemà de la proclamació, concretament tres de diferent signe polític (“El Dia”, “El Pla de Bages” i “Pàtria”): http://goo.gl/hHgu4

Igualment, els records que onze manresans encara conserven d’aquell dia (gravació en vídeo): http://goo.gl/zsbPy

I el testimoni oral de dos manresans més: http://goo.gl/glMc4

Finalment, els textos que sobre la proclamació de la República a Manresa van escriure deu manresans (entre els quals Joaquim Amat-Piniella, Francesc Farreras i Duran i Jacint Carrió): http://goo.gl/iAUCh

L'adreça del web de la República és aquesta:

www.memoria.cat/republica

Ens cal el vostre suport econòmic